środa, 23 stycznia 2013

„Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa” edycja 2013


AKTUALIZACJA :  "W związku z wyczerpaniem w pierwszym naborze środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa”, Zarząd Województwa Małopolskiego odwołał II nabór zgłoszeń do Programu, który w Regulaminie został określony w dniach 15 maja - 31 maja 2013 r. " CZYTAMY NA stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

 
Program „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa” edycja 2013

Rozpoczął się nabór do Programu „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa” edycja 2013.
Program realizowany jest poprzez zakup usług promocyjnych, polegających na promocji marki „Małopolska” w ramach przedsięwzięć organizowanych na terenie Województwa Małopolskiego, w kraju lub poza jego granicami. Regulamin Programu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. II nabór wniosków  będzie odbywał się w terminie od 15 maja do 31 maja 2013 r. i obejmować będzie przedsięwzięcia realizowane w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2013 r.
Mamy dużo czasu, żeby napisać interesujący projekt (projekty) z zakresu jednego z czterech obszarów:

1. Małopolska tradycyjna – promująca inicjatywy wzmacniające tożsamość regionalną, inicjatywy promujące lokalne tradycje, dziedzictwo kulturowe Regionu, małopolskie święta i zwyczaje;
2. Małopolska kreatywna – promująca niestandardowe pomysły na promocję Regionu;
3. Małopolska społecznie – promująca inicjatywy obywatelskie i postawy patriotyczne;
4. Małopolska pełna smaku – promująca inicjatywy wspierające markę „Małopolski Smak”. 


Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z regulaminem, warunkami, wymaganymi dokumentami....

(R.P)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz