SPRAWOZDANIA                                                                                                               

SPRAWOZDANIE Merytoryczne za 2012 rok

Zarządu  Andrychowskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury ASTEK za rok 2012

1.     Nazwa i adres Stowarzyszenia:
Andrychowskie Stowarzyszenie Twórców Kultury " ASTEK" 
34-120 Andrychów ul. Bielska 183, Roczyny
Data wpisu do KRS:  13.04.2011r.
nr KRS 0000381368
REGON: 121527400
NIP: 551-261-40-50
Członkowie Zarządu do 14.01.2013r
Prezes:          Wojciech Zaborowski
Sekretarz        Beata Majcieczyk
Skarbik            Beniamin Sobaniec
Członkowie  zarządu: Agnieszka Kołacz, Paweł Rupik, Barbara Tworek, Anna Płonka, Filip Jończy

Członkowie Zarządu od 14.01.2013r
Prezes:          Dorota Książek
Vice prezes    Henryk Hanusiak
Sekretarz        Agnieszka Kołacz
Skarbik            Barbara Okrzos
Członkowie  zarządu: Regina Pazdur, Anna Płonka, Tomasz Jerzy Tumidajewicz

2.   Cele statutowe stowarzyszenia:
 Celem Stowarzyszenia jest;
1.    działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
2. promowanie lokalnych twórców kultury i sztuki
3. podniesienie znaczenia regionalnej kultury i sztuki
4. wyszukiwanie młodych talentów
5. objęcie patronatu nad artystycznie uzdolnioną młodzieżą
6. integrację artystów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi
7. promowanie dorobku kulturalnego Gmin Beskidu Małego i okolic w kraju i za granicą
8. współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych
9. organizowanie terapii przez sztukę
10. upowszechnianie kultury , sztuki, propagowanie alternatywnych form spedzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych oraz edukacja i wychowanie ora wdrażanie do partycypacji
11.   działalność na rzecz grup marginalizowanych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym także mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.
12.  przeciwdziałanie patologiom w tym alkoholizmowi, narkomanii, przemoc
13.   promocja zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu.
14.  działalność proekologiczna, upowszechnianie ekologicznych i zdrowych upraw i technologii produkcji w rolnictwie
15.      działanie na rzecz  zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich.
16. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego
 17. promocja i organizacja wolontariatu.
 18.   działania na rzecz integracji europejskiej  i rozwijanie kontaktów międzynarodowych

3.    Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

            W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie aktywnie włączyło się w działalność kulturalną na terenie Gminy Andrychów poprzez:
Miesiąc
Działania
Luty-czerwiec

Rozpoczęcie projektu " Laboratorium Baszta"
·    Warsztaty Jak Twoim zdaniem powinna zmienić się Baszta;
·    Stworzenie Projektu wnętrza baszty
·    Prace remontowe Baszty, wytłumienie Sali prób

Maj
Bajkolandia w Baszcie
·  Stworzenie ogródka kawowego dla rodziców i dzieci,
·  Kreatywne plastyczne zajęcia dla dzieci
·  Pokaz filmu „Sobotnia Góra” w reżyserii Marty Filipiak z muzyka  na żywo  zespołu Czerwie. Projekt powstał we współpracy z Fundacją Bez Nazwy i Grupą Czarny Karzeł

Czerwiec
Warsztaty szycia : „Jak szyć to tylko z serca” , prowadzenie Patryk Chwastek
Basztowe Dni Andrychowa:
·    23.06.  koncert zespołu Apokalipsa 69
·    24. 06  koncert  Dj Kemot Selekta
Cykl warsztatów recyklingowych (tworzenie lamp, i elementów wystroju wnętrza Baszty)
Koncert „Letnie przesilenie Basztowe” – występ Mesajah, Strawberry River, Netka, Kemot Selekta .
Konkurs recytatorski- we współpracy z Miejską Biblioteka Publiczną
lipiec
Wernisaż wystawy „Przystanek Andrychów” – wystawa poświęcona andrychowskiemu artyście Wincentemu Ćwiertce
sierpień
Rozpoczęcie projektu Szafobranie” ( wymiana ubrań i dodatków)
Kontynuacja projektu „Ja ci dam” (bezgotówkowej wymiany jedzenia i produktów rolnych, we współpracy z Andrychowską Inicjatywą)
Rozpoczęcie projektu „Basztowy eksperyment książkowy – Czytelnia otwarta”
Memory Fest- festiwal poświęcony pamięci nieżyjących andrychowskich artystów
Heapennig w wykonaniu Patryka Chwastka - malowanie muralu
Wrzesień
„Szafobranie”
Zaangażowanie w Dożynki Gminne:  wraz z Andrychowską  Inicjatywą, Fundacją Nasza Gmina Andrychów przy finansowym wsparciu lokalnych firm - Zink Serwis i Kompletu Plus, a także Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w ramach akcji "Ratujmy polskie tradycyjne rolnictwo" zorganizowaliśmy  paradę furmanek, i Konkurs na najpiękniej przystrojony zaprzęg
„Czytać każdy umie- pisać każdy może” warsztaty kreatywnego pisania dla młodzieży.
Dance Party w Baszcie-inauguracja roku tanecznego
Wsparcie akcji „Jest radość”  w ramach Inauguracji Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej im Tadeusza Kościuszki –oragnizacja warsztaów art-recykling
Włączenie się w Spotkanie profilaktyczne "Zdrowa mama, zdrowa rodzina", organizowane przez OWR i CKiW :
·    Warsztaty robienia biżuterii, czytanie bajek dla dzieci, gry i zabawy , zajęcia edukacyjne
Październik
Koncert promujący nową płytę Netki, wystąpili Netka,  RasLuta, Kuba1200, Nalef, Kemot Selekta i Jahbaray.
18-21 październik : II Andrychowski Festiwal Kobiet m.in.
·    Warsztaty : kreatywnego pisania, wizażu, szycia, kobiecej alchemii, ABC makijażu,
·    Koncerty: Mono Lisa, Justyna Gajczak
·    Wernisaż wystawy Feminilot  - Joanny Żochowskiej
·    Szafobranie
Dance Party
Listopad
Warsztaty Kreatywnego Pisania dla młodzieży „Pisać każdy może”
Andrzejkowy Bal Kostiumowy dla Malucha
STOP SMOG – zaangażowanie w akcję, organizacja spotkania z inż. Środowiska T. Gwiżdżem
Otwarcie Klubokawiarni Baszta
Jam Session
Grudzień
Maraton Pisania Listów – we współpracy z Federacją Młodych Socjaldemokratów
Centralne Obchody Końca Świata – koncerty muzyczne połączone z perfomance, malarstwo
Jam Session 


W ciągu roku 2012r. W Laboratorium Baszta odbywały się zajcia stałe takie jak: próby zespołów muzycznych,  zajęcia jogi tybetańskiej, HIP HOPOWE ŚRODY.
Andrychowskie Stowarzyszenie Twórców Kultury ASTeK w 2012r. aktywnie  włączyło się w  prace na rzecz lokalnej społeczności, wspólpracowało z lokalnymi organizacjami min. ZHP, Ośrodkiem Wspierania Rodziny, Centrum Klutury i Wypoczynku.
W.w. działania prowadzone były dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego w Andrychowie oraz dzięki wsparciu sponsorów i pracy wolantraiuszy.

 4.   Działalność gospodarcza
          Andrychowskie Stowarzyszenie Twórców Kultury " ASTEK"  nie prowadzi działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 5.  Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia:

          Uchwała  nr 1/2012 o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2011
          Uchwała nr 2/2012 o przyjciu sprawozadnai merytorycznego za rok 2011
          Uchwała nr 3/2012 o przyjciu nowych członków stowarzyszeniaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz